Biznesa ieguldījumi

Ieguldījumus biznesa projektos PAP veic ar mērķi pelnīt no uzņēmumu pamatdarbības, kā arī attīstīt šo uzņēmumu konkurētspēju Latvijas un starptautiskajos tirgos. Šādus ieguldījumus PAP galvenokārt veikusi enerģētikas, transporta, tranzītbiznesa, loģistikas un lauksaimniecības nozarēs. Šīm nozarēm Latvijā vēsturiski ir labas darbības un attīstības iespējas. Šie apstākļi ļauj PAP prognozēt atdevi no ieguldījumiem ilgtermiņā.

Biznesa ieguldījums Vēja parkā, kas ražo elektroenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem.

PAP kompānija SIA "INPO 24" īpašumā tur 100%  vēja parka darbību veidojošo uzņēmumu kapitāla daļas.

Ieguldījums SIA "MULTI CAPITAL HOLDINGS". 

SIA "INPO 21" ir  veikusi nozīmīgus  ieguldījumus daudznozaru holdinga kompānijā "MULTI CAPITAL HOLDINGS" (MCH), kuras investīcijas ir  šobrīd divās pamatjomās – tranzīts un nekustamais īpašums.

Biznesa ieguldījums Igaunijas kompānijā “Osaühing Abergren”.

PAP kompānija “INPO 4” ir veikusi ieguldījumu Igaunijas kompānijā, iegādājoties šīs kompānijas kapitāla daļas, kā arī veicot ieguldījumus pamatkapitālā, rezultātā iegūstot 67% šīs kompānijas kapitāla daļu.

Biznesa ieguldījums būvniecības uzņēmumā SIA "Roadeks".

PAP kompānija SIA “INPO 10” caur meitas sabiedrību veikusi ieguldījumu SIA “Roadeks”, iegādājoties 50%  šīs kompānijas kapitāla daļu.

Biznesa ieguldījums SIA “Dagdas aita”.

PAP kompānija SIA “INPO 6 “ nodibinājusi meitas uzņēmumu Dagdas aita, kur tai pieder 48.90 %  kapitāla daļu.


Biznesa ieguldījums SIA “Ogres piens”.

 

PAP kompānija SIA “INPO 20” veikusi ieguldījumu Ogres pienā, iegādājoties 48,9 %  uzņēmuma kapitāla daļu.

Biznesa ieguldījums SIA “LAP1R”.

PAP kompānija SIA “INPO 17" iegādājusies 67%  LAP1R kapitāla daļu.