Finanšu instrumenti

Sabiedrība veic ieguldījumus finanšu instrumentos, sagaidot to vērtības pieaugumu aizdevumu procentu formā, paredzot ieguldījuma apmaiņu pret citu, vērtīgāku aktīvu, vai gūstot peļņu ieguldījumu atsavināšanas rezultātā. Šādi ieguldījumi tiek regulāri uzraudzīti un tiek izvērtēta to atdeve vai nu pašu spēkiem, vai arī piesaistot pieredzējušus padomdevējus.

PAP un tās meitas sabiedrības veic ieguldījumus aizdevumu veidā, finansējot uzņēmumu investīciju plānus.

PAP un tās meitas sabiedrības veic ieguldījumus Latvijas uzņēmumu aizdevumu vērtspapīros.

Atsevišķos gadījumos šīs obligācijas arī konvertējamas uz uzņēmumu kapitāldaļām.

Ieguldījums Finanšu instrumentos Eiropas savienībā.