Rīgas jahtu centrs “Andrejosta”

Rīgas jahtu centrs “Andrejosta”

Kapitāla ieguldījums SIA “Rīgas jahtu centrs „Andrejosta”” – JC Andrejosta.

PAP kompānija SIA “INPO 1” ir iegādājusies 60,35 %  JC Andrejosta kapitāla daļu.

JC Andrejosta ir Rīgas vēsturiskajam centram vistuvāk esošā jahtu un laivu novietne. Tā atrodas Eksporta ielā 1a, Rīgā. Šobrīd uzņēmums nodarbojas ar jahtu apkalpošanu un novietņu nomu Andrejostas teritorijā, katru gadu palielinot apkalpoto jahtu skaitu. Papildus Jahtu centrā pieejami jahtu vadības kursi, darbojas izcils restorāns “Eksports”. Katru gadu JC Andrejosta uzņem starptautiskās un reģionālās regates, kuru programmā iekļauta arī Rīga.

JC Andrejostas projektu nākotnē iecerēts attīstīt kā nekustamā īpašuma projektu, saglabājot modernas un efektīvi funkcionējošas jahtu ostas darbību un izpildot starptautiskā arhitektūras konkursā iegūto risinājumu un realizējot detālplānojumā paredzētās izmantošanas funkcijas.

Citi nekustamie īpašumi

Baltā kāpa
Lasīt vairāk
Beverīnas īpašumi
Lasīt vairāk
Jahtu serviss “Andrejosta”
Lasīt vairāk