Ieguldījumu jomas

Privāto aktīvu pārvaldes klātbūtne tirgū

Privāto aktīvu pārvaldes komanda pastāvīgi vērtē aktuālo tirgus piedāvājumu un analizē kompānijas portfelī esošos ieguldījumus. Lēmumi par finanšu ieguldījumu veikšanu, partneru un līdzfinansējuma piesaisti projektiem, kā arī investīciju realizāciju tiek balstīti rūpīgā katra projekta vai piedāvājuma analīzē.

Noteicošais analīzes un lēmuma pamatā ir konkrētā ieguldījuma ietekme uz Privāto aktīvu pārvaldes kopējā portfeļa efektivitāti un izaugsmes potenciālu.

Līdz šim Privāto aktīvu pārvalde ir ieguldījusi piensaimniecības, lopkopības, nekustamo īpašumu, ostu darbības, enerģētikas, atkritumu apsaimniekošanas jomās un dažādu pakalpojumu nozarēs, tai skaitā transportā un pasažieru pārvadājumos, apsardzes un drošības pakalpojumos.