MEDIJIEM

Mediju telpa

Privāto aktīvu pārvalde iestājas par objektīvu faktu atspoguļojumu publiskajā telpā un konstruktīvu sadarbību ar medijiem un žurnālistiem.

Lai efektīvi nodrošinātu visiem medijiem pilnvērtīgu saturu un nepastarpinātu informāciju vai kompānijas viedokli, visi kompānijas paziņojumi un visas atbildes uz žurnālistu jautājumiem tiek publiskotas kompānijas Mediju telpā:

Kompānijas jaunumi         Atbildes medijiem