Atbildes medijiem

2013

13.06.2013.

Laikraksts "Dienas bizness": komentārs Līvai Melbārzdei par grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā.

Ekonomikas ministrija (EM) šodien Valsts sekretāru sanāksmē ir iesniegusi piedāvājumus grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā. Ministrijas piedāvātie grozījumi faktiski satur vien divus nosacījumus jeb priekšlikumus - 1) ieviest terminētu atbalsta laiku (20 gadi) elektroenerģijas ražotājiem, 2) atņemt jebkādu atbalstu 14 vēja parkiem.

21.05.2013.

Laikraksts "Diens bizness": atbildes Dienas biznesa redaktorei par Ekonomikas ministrijas rīcību enerģētikas jomā

Ekonomikas ministrs Pavļuta kungs vai nu demonstrē savu nekompetenci paša pārvaldītās institūcijas darbībā, vai arī apzināti izplata nepatiesus apgalvojumus.

Pirmajām 15 vēja stacijām valsts atbalsta saņemšanu un tā apjomu nosaka spēkā esošā likumdošana, kā arī saņemtā, terminētā, darbības licence. Terminēta licence nozīmē, ka tai ir beigu termiņš, kurš vienpadsmit Privāto aktīvu pārvaldei piederošo Grobiņas vēja parku gadījumā beidzas 2020.gadā. Veicot vēja parku iegādi 2007.gadā un plānojot savu darbību ilgtermiņā, Privāto aktīvu pārvalde ir rēķinājusies ar šo termiņu.

08.05.2013.

Laikraksts "Dienas bizness": Par normatīvo aktu grozījumiem vēja elektroenerģijas ražotājiem

Ar LR Ekonomikas Ministrijas (EM) likuma grozījumu iniciatīvu un izstrādāto Rīcības plānu esam iepazinušies. Rīcības plāns izskatās nesaprotams un neloģisks.

Šobrīd Rīcības plāna ietvaros ieskicēti tikai ļoti vispārīgi darbības virzieni elektrības cenu pieauguma riska mazināšanai (piemēram piesaistīt konsultantus, izstrādāt priekšlikumus); savukārt pirmajām 15 Latvijā darbu uzsākušajām vēja elektrostacijām ir izteikts ļoti konkrēts un drakonisks priekšlikums – atbalstu, sākot no 2014. gada 1.janvāra, atcelt pilnībā.

2012

28.02.2012.

Portāls "Delfi": Privāto aktīvu pārvaldes atbilde portāla jautājumiem

Informācija par Privāto aktīvu pārvaldes (PAP) grupas uzņēmumu veiktajiem aktīvajiem ieguldījumiem ir pieejama publiski www.pap.lv. Kā tas Jums jau ir zināms, PAP nodrošina savu ieguldījumu caurspīdību un drošību, katru investīciju nodalot  atsevišķā uzņēmumā - INPO. Jūsu pieminētais INPO 13 šobrīd ir neaktīvs un nav veicis ieguldījumus kādā vienā konkrētā aktīvā.

21.02.2012.

Portāls "Pietiek": Privāto aktīvu pārvalde. Atbilde uz Baibas Rulles jautājumiem

Informācija par Privāto aktīvu pārvaldes grupas veiktajiem aktīvajiem ieguldījumiem ir pieejama www.pap.lv. PAP nodrošina savu ieguldījumu caurspīdību un drošību, katru investīciju nodalot  atsevišķā uzņēmumā - INPO.

2011

09.12.2011.

Raidījums "Nekā Personīga": Privāto aktīvu pārvaldes atbildes Jāņe Krēvica jautajumiem par Valmieras pienu

Privāto aktīvu pārvalde (PAP) ir finanšu ieguldījumu kompānija, kas iegulda perspektīvos projektos. Viens no tādiem nenoliedzami ir AS Valmieras piens.

Valmieras piens laikā, kad tā īpašnieks bija PAP meitas uzņēmums INPO, piedzīvojis ievērojamu izaugsmi: ir reorganizēta uzņēmuma vadība un administrācija, modernizēta ražošana un loģistika, veikts liels ieguldījums attiecību veidošanā un sadarbības attīstībā ar piena ražotājiem, panākta ražošanas un realizācijas rādītāju izaugsme. Šobrīd uzņēmums ieņems stabilu vietu Latvijas vadošo piena pārstrādes uzņēmumu pirmajā trijniekā.

26.10.2011.

Laikraksts "Diena": atbildes laikrakstam par Valmieras pienu

PAP kā investors piensaimniecības jomā jau ilgstoši uzsvēris nepieciešamību pēc lielākas konsolidācijas piensaimniecības tirgū Latvijā. Konsolidācija ļautu Latvijas piena pārstrādātājiem un visam sektoram attīstīties, un būt konkurētspējīgiem reģionā, kā arī starptautiskajos tirgos. Strautiņa kunga medijos publiskotā pieeja ir lietišķa un atbalstāma - konsolidācija nozarē ir nepieciešama.

Vienlaikus uzsveram, ka Valmieras piens AS akcionāri nav saņēmuši nekādus akciju apmaiņas piedāvājumus, kā arī paši nestrādājam pie šāda risinājuma ar Rīgas Piena Kombinātu vai citiem nozares pārstāvjiem. Vērtējot nozares ilgtspēju, uzsveram, ka godīgas konkurences nodrošināšana ir svarīga arī piena pārstrādē. Ir redzams, ka no valsts puses šobrīd tiek sniegts īpašs atbalsts jaunas rūpnīcas celtniecībai, kas vēl vairāk sadrumstalos piena pārstrādes tirgu, vājinās Latvijas uzņēmēju iespējas ārējos tirgos.

10.10.2011.

Ziņu aģentūra BNS: Atbildes jautājumiem par Valmieras pienu.

SIA Privāto aktīvu pārvalde Valmieras Piens AS sakarā izskata dažāda satura sadarbības piedāvājumus, kuri neaprobežojas ar Jūsu jautājumos minēto uzņēmuma pārpirkšanu. PAP un Valmieras piens AS ir atklāti sarunām ar iespējamiem sadarbības partneriem par dažādiem sadarbības modeļiem, kas veicinātu Valmieras piens AS un visas piensaimniecības nozares attīstību Latvijā.

07.08.2011.

Laikraksts "Diena": Par Valmieras pienu.

Valmieras piens AS akcionāri, padome un vadība pastāvīgi meklē efektīvākos veidus uzņēmuma tālākai izaugsmei un konkurētspējas celšanai. Pārdomātais lēmums uzrunāt R.Gulbja kungu un viņa piekrišana piedāvājumam, ļauj uzņēmumam sekmīgi turpināt tā darbības modernizāciju.

07.08.2011.

Ziņu aģentūras BNS, LETA: Jautājums par AS "Rūjienas Piensaimnieku biedrība".

AS Rūjienas piensaimnieku biedrība ir saņēmusi virkni iesniegumu no mazākuma akcionāriem, kuros izteikta vēlme akcionāriem piederošās akcijas dzēst. Respektējot šo vēlmi, 7.oktobrī tika sasaukta akcionāru ārkārtas pilnsapulce, kurā Sabiedrība pieņēma lēmumu akcijas dzēst par atlīdzību to nominālvērtības apjomā.

07.08.2011.

Ziņu aģentūra LETA: Par INPO 17 dibināšanu.

SIA Privāto aktīvu pārvalde septembrī nodibinājusi vēl divus meitas uzņēmumus SIA INPO 16 un SIA INPO 17. Abi uzņēmumi, līdzīgi kā pirmie piecpadsmit, ir dibināti atsevišķiem finanšu ieguldījumu projektiem.

24.05.2011.

Žurnāls "Forbes": Žurnāla galvenā redaktora jautājums par Valmieras pienu.

Šobrīd “Valmieras piens”, AS īpašnieki nav saņēmuši nevienu saistošu piedāvājumu par uzņēmuma iegādi.

12.05.2011.

Laikraksts "Dienas bizness": Atbildes jautājumu par SIA "Rets Investīcijas"

SIA "Rets investīcijas" reorganizācijas mērķis ir organizācijas struktūras optimizēšana. Līdz šim “Rets investīcijas” īpašumā bija meitas uzņēmumi, kam savukārt pieder vēja turbīnas Grobiņas novadā.

Reorganizācijas ietvaros “Rets investīcijas” manta (aktīvi un saistības) tiek nodota proporcionāli visām meitas kompānijām, un pati sabiedrība beidz pastāvēt kā tiesību subjekts. Tādējādi tiek vienkāršota uzņēmumu struktūra, kuri nodarbojas ar enerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem.

10.05.2011.

Latvijas Radio: Jautājumi par Andrejostu.

SIA Rīgas jahtu centrs "Andrejosta" zemes gabalu, uz kuriem atrodas jahtu centrs un tam piederošās ēkas un būves, privatizāciju veic atbilstoši likumos un normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Zemes gabalu privatizācijas cena, par kuriem ir noslēgti līgumi ar Privatizācijas aģentūru, ir neatbilstoši augsta un neatbilst pieticīgajiem, sezonāli ļoti īslaicīgajiem jahtu centra ieņēmumiem. Par zemes gabaliem noteikto izmantošanas mērķi būtu jāinteresējas Rīgas Domē un Privatizācijas aģentūrā.

2009

27.11.2009.

Laikraksts "Diena": INPO 5, Rets investīcijas; Valmieras piens; PAP.

  1. “Vēja parki” pieder SIA Rets Investīcijas. Par vēja parku iegādi ir interesējušies virkne investoru. Spēkā esoša vienošanās šīs intereses rezultātā šobrīd nav panākta. Ja tiks pieņemts lēmums, kura rezultātā “Vēja parki” tiks pārdoti, informēsim, kā līdzīgos izmaiņu gadījumos, publicējot jaunumu presei PAP mājaslapā www.pap.lv
  2. Šobrīd PAP jaunas investīcijas ne koģenerācijas, ne “zaļās enerģijas” jomās neplāno. Informācija par aktīvajiem ieguldījumiem atrodama PAP mājaslapā, sadaļā “Ieguldījumi”. PAP vienmēr ir atvērts priekšlikumiem par ieguldījumiem jaunos projektos arī šajos ekonomiskās krīzes laikos.
  3. Valmieras piens AS darbojas ļoti veiksmīgi. Joprojām nemainīgs ir PAP mērķis - radīt iespējas efektīvai piensaimniecības nozares attīstībai Latvijā. Tas nozīmē nepieciešamību pēc nozares uzņēmumu konsolidācijas. Pētām konsolidācijas un partnerības iespējas kā Latvijā, tā arī Lietuvā un Igaunijā. Nekādas vienošanās panāktas šobrīd nav.
  4. Informācija par PAP ieguldījumiem atrodama publiskajos reģistros pieejamajā gada pārskatā. Šie dati attiecas uz 2008.gada 31.decembri, saskaņā ar kuriem PAP vienīgā dalībnieka apmaksātais pamatkapitāls ir vairāk kā 17 miljoni latu ( aptuveni 25 miljoni eiro). Kopējo aktīvu novērtējums šodienas tirgus cenās nav veikts. Ieguldījumi projektos (konkrētajos INPO) tiek finansēti gan ar banku, gan ar PAP dalībnieku finanšu līdzekļiem.
09.06.2009.

Laikraksts "Diena": Jautājumi par PAP grupas uzņēmumiem.

Paldies par Jūsu jautājumiem.

SIA Privāto aktīvu pārvalde ( PAP) ir ieguldījumu sabiedrība, kura pati aizņemšanos ne bankās, ne ārpusbanku tirgū neveic. PAP, saskaņā ar tās vienīgā dalībnieka noteikto politiku, nepieciešamības gadījumā tiek finansēta ar ilgtermiņa ieguldījumiem un aizdevumiem kapitālā, izmantojot tās dalībnieku finanšu līdzekļus. PAP dalībnieki savus ieguldījumus un ilgtermiņa aizdevumus ir veikuši gan latos, gan eiro.

25.05.2009.

Latvijas Televīzija "LTV1": Par dalību “Kas notiek Latvijā?” diskusijā

Labdien, Dombura kungs,

Rets investīcijas pateicas par uzaicinājumu piedalīties Jūsu vadītajā raidījumā.

Publiskā telpā notiekošā debate „ap un par”  MK 198.noteikumiem ir vērtējama kā pavirša pēc būtības. Vēl vairāk, ņemot vērā šobrīd zināmos faktus, piemēram, par biogāzi, nenoliedzami tā ir angažēta. Minētie MK noteikumi, kurus izstrādāja Ekonomikas ministrijā ministra K.Gerharda laikā un kurus groza dažus mēnešus pēc to pieņemšanas ministra A.Kampara uzdevumā, nesekmēja un nesekmēs elektroenerģijas ražošanu Latvijā uz godīgas konkurences, ilgtermiņa politikas un sabiedrībai akceptējama regulējuma pamatiem.

09.04.2009.

Laikraksts "Diena": Jautājumi par INPO 5 un "Rets Investīcijas"

1) PAP regulāri vērtē izrādīto interesi par savu investīciju SIA Rets investīcijas. Līdz šodienai neviens no izskatītajiem sadarbības piedāvājumiem nav pieņemts, un par investīcijas pārdošanu līdz ar to lemt nav pamata.

2) Rets investīcijas ir iepazinusies Ministru kabineta noteikumu Nr.198 ietvaros izstrādāto jauno formulu, pēc kuras tiek noteikta elektroenerģijas iepirkuma cena. Šī formula sniedz zināmas garantijas, plānojot ilgtermiņa attīstību, kā arī sniedz papildus drošību  iespējamiem ārvalstu investoriem Latvijas tirgū, jo piesaista iepirkuma cenu eiro un lata valūtu kursam. Šādam risinājumam ir būtiska nozīme gadījumā, ja tiek pārskatīta valsts politika attiecībā uz nacionālās valūtas kursu. Rets investīcijas izvērtēs iespēju pieteikties obligātajam iepirkumam, lai saražotajai enerģijai piemērotu jauno MK noteikumu noteikto cenu, gadījumā ja notiks noteiktā lata-eiro valūtas kursa izmaiņas. Šobrīd pieteikums netiek gatavots un LR Ekonomikas ministrijā nav iesniegts, jo pēc tāda nav vajadzības.

3) Uzņēmuma darbības paplašināšanas iespējas ir izpētes stadijā. Vēja enerģijas attīstības perspektīva Latvijā ir lielā mērā atkarīga no valsts enerģētikas ilgtermiņa politikas – kā Latvija tiks nodrošināta ar energoresursiem. Šī brīža ekonomiskajā situācijā lēmums par jaunu vēja staciju izbūvi nav uzņēmuma  dienas kārtībā.

4) Šobrīd PAP kā finanšu investoram nav citu investīciju, kuru ietvaros norit aktīva darbība projektos enerģijas ražošanā no atjaunojamiem resursiem.

2008

05.09.2008.

Laikraksts "Dienas bizness": Jautājums par mierizlīgumu starp INPO 7 un Jāni Jasānu

2008. 5.septembra Rīgas apgabaltiesas Lēmums ir apstiprināt 2008.gada 4.septembrī starp Jāni Jasāna kungu un SIA INPO 7 noslēgto izlīgumu. Pēc abu pušu vienošanās izlīguma noteikumi ir konfidenciāli, tādēļ šī izlīguma nosacījumus komentēt nebūs iespējams.

05.08.2008.

Ziņu aģentūra BNS: Jautājumi par INPO 7 un AS "Valmieras piens".

SIA Vidzemes Piena Grupa tika veikts starptautiskiem standartiem atbilstošs audits, kā rezultātā tika veiktas nepieciešamās korekcijas sabiedrības pašu kapitālā. Ņemot vērā veiktos labojumus pašu kapitālā, dalībnieki pieņēma lēmumu par pamatkapitāla samazināšanu. SIA Vidzemes Piena Grupa pamatkapitāls tika samazināts, nevis palielināts. Līdzšinējais pamatkapitāls 4 000 000 LVL, tika samazināts par 500 000 LVL, un tas sastāda 3 500 000 LVL.

02.06.2008.

Ziņu aģentura LETA: Par AS "Valmieras piens".

Šobrīd sarunas par Valmieras piens AS un konkrētu ražotāju apvienošanos vestas netiek. Šodienas situācijā Valmieras piens vēlas veidot konstruktīvu sadarbību ar piena ražotājiem – tādiem, kuru mērķis ir ilgtermiņa attīstība nozarē, nevis īstermiņa labuma gūšana un sadarbības partneriem neprognozējama darbība.

31.03.2008.

Laikraksts "Dienas bizness": Par AS "Valmieras piens".

NPO 7 savas ķīlas ir pārjaunojis. INPO 7 nav ņēmis papildus kredītus, tieši otrādi – esošajām ķīlām ir dots papildus nodrošinājums, palielinot ieķīlātās mantas apjomu.

Tā kā papildus naudas resursi nav saņemti, tad nav veikti arī nekādi papildus ieguldījumi.

31.03.2008.

Ziņu aģentūra BNS, laikraksts "Dienas bizness": Par INPO 7 un AS "Valmieras piens".

Starp SIA INPO 7 un Jāni Jasāna kungu pastāv juridiska rakstura viedokļu atšķirības saistībā ar abu pušu noslēgto līgumu par SIA Jānis JJ daļu pārdošanu INPO 7. Tā kā šis disputs ir procesā, papildus komentāru līdz procesa beigām nav.

Mājas lapas pareizas darbības nodrošināšanai un tās lietošanas ērtībām mēs izmantojam sīkdatnes. Sīkdatnes ļauj mums analizēt mājas lapas apmeklējumu un uzlabot tās darbību. Vairāk informācijas par sīkdatnēs un kā atcelt savu piekrišanu mūsu privātuma politika.

Piekrītu visām sīkdatnēm Izdarīt izvēlniPiekrītu atzīmētajām